Дії спортсмена при хворобі

Спортсмен, як і будь яка інша особа, може захворіти або перебувати у стані, який потребує застосування певних ліків. Якщо для лікування спортсмена необхідне призначення препаратів або методів наведених у Забороненому Списку ВАДА, спортсмену може бути надано дозвіл на використання необхідних ліків. Даний дозвіл не надається спортсмену автоматично, а процедура його надання повинна бути здійснена належним чином з урахуванням виду спорту та рівня спортсмену. Національним антидопінговим центром відповідно до Міжнародного стандарту з терапевтичного використання створено Комітет з терапевтичного використання (КТВ), на сторінці якого можна знайти форму на отримання дозволу.

Нижче наведено послідовність дій спортсмена для отримання дозволу на терапевтичне використання.