Всесвітній антидопінговий кодекс

Всесвітній Антидопінговий Кодекс (Кодекс) є основоположним і універсальним документом, на якому ґрунтується Всесвітня антидопінгова програма в спорті. Мета Кодексу полягає в підвищенні ефективності боротьби з допінгом у світі шляхом обєднання основних елементів цієї боротьби. Для досягнення ефективної взаємодії з тих питань, у яких потрібна одностайність, Кодекс містить доволі конкретні положення; водночас він досить універсальний у тих випадках, коли потрібний гнучкий підхід до питань застосування на практиці принципів боротьби з допінгом. Кодекс розроблено з урахуванням принципів пропорційності і прав людини.