Заява ВАДА стосовно мельдонію від 13 квітня 2016 року

 

 

                                                                                         неофіційний переклад

Вступ

Мельдоній - неспецифічна речовина, яка заборонена завжди (в змагальний та поза змагальний період), починаючи з 1 січня 2016 року. Він був внесений до Програми моніторингу 1 січня 2015 року.

Заборонений список ВАДА 2016 року прийнято Виконавчим комітетом ВАДА 16 вересня 2015 року.

Заборонений список ВАДА 2016 року було направлено ВАДА всім членам ВАДА разом з коментарями 29 вересня 2015 року. В цей же день дані документи були розміщені на сайті ВАДА, як це відбувається щорічно. Таким чином, про включення мельдонію до Забороненого списку ВАДА 2016 року знали всі члени ВАДА за 3 місяця до набрання чинності Забороненого списку 2016 року.

А. Включення речовин до Забороненого списку та дослідження їх виведення із організму

Включення мельдонію до Забороненого списку ВАДА 2016 року - довгий процес, який проводив Комітет з перегляду списку ВАДА між 2011 і 2015 роками. В результаті процесу, який включав вивчення доступної наукової інформації та розгляд конкретних даних (зокрема, через Програму моніторингу 2015 року, яка виявила факт широкого застосування мельдонію серед спортсменів та їх команд), прийшли до висновку, що мельдоній відповідає двом з трьох критеріїв, вказаних в статті 4.3.1 Всесвітнього антидопінгового Кодексу (далі – Кодекс). Зокрема, пункт про покращення спортивних результатів було визначено декількома авторами, включно з виробником мельдонію.

Існують обмежені дані про термін виведення мельдонію з сечею. На даний момент декілька акредитованих ВАДА лабораторій проводять дослідження, і ВАДА повідомить про ці результати своїм членам, коли вони стануть доступними. На сьогодні, засновуючись на попередніх результатах дослідницьких груп, наступне може бути прийнято до уваги:

·      Передбачається, що виведення мельдонію нирками відрізняється  для кожної людини, в залежності від дозування і тривалості призначеного препарату;

·      Попередні результати, отримані внаслідок одиничного і багаторазового прийому препарату, встановили, що виведення мельдонію з сечею в рекомендованих дозах включає в себе первинну швидку фазу виведення з сечею (приблизний період напіввиведення 5-15 годин), що передує другій, тривалій фазі з приблизним періодом напіввиведення більше 100 годин;

·      Засновуючись на попередніх результатах вищевказаних досліджень, перша фаза виведення відбувається протягом 72 годин, при цьому концентрація речовини в сечі становить більше 10 мкг/мл (10000×10-9 г/мл); друга фаза виведення триває три наступних тижні, концентрація знижується до 2 мкг/мл (2000×10-9 г/мл). Протягом кількох наступних тижнів спостерігається фаза довготривалого виведення мелдонію, в межах якої концентрація варіюється від 1 мкг/мл (1000×10-9 г/мл) до кількох сотень нг/мл (900÷100×10-9 г/мл), а невеликий рівень концентрації до десятків нг/мл (≥10×10-9 г/мл) може ідентифікуватись протягом кількох місяців.

B. Обробка результатів і ухвалення судових рішень

Наявність мельдонію в пробі спортсмена, відібраної 1 січня або після 1 січня 2016 року, становить порушення антидопінгового правила відповідно до статті 2.1 Кодексу, що запускає процес обробки результатів.

Оскільки мельдоній не відноситься до специфічних речовин, тимчасове відсторонення повинно бути накладено відповідно до статті 7.9.1 Кодексу.

Спортсмени повинні слідкувати за тим, щоб в їх пробах не було будь-яких заборонених речовин. Отже, якщо спортсмени приймають речовину, яка скоро буде заборонена відповідно до нового Забороненого списку, то така речовина повинна вивестись з організму до моменту набуття чинності нового списку, тобто 1 січня.

При виявленні забороненої речовини, від спортсмена залежить встановлення обставин, за яких речовина потрапила до його організму (включно з часом такого потрапляння), для того, щоб експерти, які проводять слухання мали можливість оцінити питання наміру, провини та недбалості та визначити відповідні наслідки.

У випадку мельдонію в даний момент відсутня чітка наукова інформація по термінам виведення. З цієї причини експерти, які проводять слухання, можуть обгрунтовано ухвалити рішення (якщо немає конкретних свідоцтв про протилежне), що спортсмен, який довів на рівні балансу вірогідностей, що він приймав мельдоній до 1 січня 2016 року, не міг в розумних межах знати чи підозрювати, що мельдоній все ще буде в наявності в його організмі, 1 січня і після 1 січня 2016 року. За цих обставин ВАДА вважає, що можуть бути підстави для відсутності провини або недбалості зі сторони спортсмена.

Проте, враховуючи те, що наявність мельдонію в пробі спортсмена, відібраної, 1 січня або після 1 січня 2016 року, становить порушення антидопінгового правила, анулювання результатів спортсмена повинно (навіть у випадках, коли є відсутність провини або недбалості) визначатися відповідно з положеннями Кодексу, що застосовуються. Якщо проба була відібрана в змагальний період, то результати на даному змаганню будуть автоматично анульовані відповідно до статті 9 Кодексу.

Стосовно всіх справ, де спортсмен визнаний винним в наявності мельдонію в його пробі, всі відповідні критерії для оцінки ступеня провини/недбалості та наміру спортсмена повинні бути враховані: ступінь старанності спортсмена, наявність будь-яких медичних підстав, зазначення препарату в протоколі допінг-контролю і т.д.

Беручи до уваги вищезазначену ситуацію з врахуванням дослідження з виведенням з сечею і оцінки ступеня провини відповідно до Кодексу, ВАДА надає наступні рекомендації стосовно проведення обробки результатів:

1) Продовження обробки результатів:

·         якщо спортсмен визнає, що приймав мельдоній 1 січня та після 1 січня 2016 року.

·         якщо існують інші докази того, що речовина приймалась після 1 січня 2016 року.

·         якщо концентрація вище 15 мкг/мл (15000×10-9 г/мл), що свідчить про недавній прийом мельдонію.

·         якщо концентрація між 1 мкг/мл (1000×10-9 г/мл) і 15 мкг/мл (15000×10-9 г/мл) і проба відібрана 1 березня або після 1 березня 2016 року.

2) Обробка результатів може бути призупинена:

·         якщо концентрація між 1 і 15 мкг/мл (1000×10-9 г/мл ÷15000×10-9 г/мл) і проба відібрана до 1 березня 2016 року, беручи до уваги, що необхідно завершити дослідження до часу виведення препарату з організму для визначення часу прийому.

·         якщо концентрація нижче 1 мкг/мл (1000×10-9 г/мл) і проба відібрана після 1 березня, беручи до уваги, що необхідно завершити дослідження до часу виведення препарату з організму для визначення часу прийому. 

Спортсмену на розгляд організації, що проводять обробку результатів, може бути запропоновано на вибір наступне, коли призупиняється обробка результатів:

a) спортсмен продовжує відбувати тимчасове відсторонення до тих пір поки не будуть завершені дослідження і не буде прийняте рішення по справі.

б) тимчасове відсторонення знімається. Проте в даному випадку, спортсмен повинен бути поінформований, що якщо пізніше буде прийнято рішення на основі результатів дослідження, що він приймав препарат 1 січня або після 1 січня 2016 року, то і) всі результати, досягнуті протягом періоду, коли тимчасове відсторонення було знято, будуть анульовані, а призи повинні бути повернуті та іі) строк дискваліфікації, який в результаті буде накладено, почнеться з дати винесення рішення (з врахуванням вже відбутого тимчасового відсторонення). 

3) У випадках, якщо концентрація меньше 1 мкг/мл (1000×10-9 г/мл) і проба відібрана до 1 березня 2016 року, то це відповідає прийому до січня 2016 року. Якщо антидопінгова організація встановить, що спортсмен не міг розумно передбачати або підозрювати, що речовина буде в його організмі 1 січня або після 1 січня 2016 року, тоді може бути встановлено факт відсутності провини або недбалості.