Підтвердження акредитації згідно ISO/IEC 17025:2005

1 та 2 грудня 2016 року Лабораторія антидопінгового контролю пройшла наглядовий аудит з боку Національного агентства з акредитації України (НААУ). Аудит проводили Ігор Володимирович Гогоман, головний фахівець відділу акредитації лабораторій НААУ, та експерт НААУ Сергій Вікторович Шкурдода, завідувач відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На фото: експерт Шкурдода С.В., начальник відділу рідинної хроматографії к.х.н. Биліна Д.В та начальник відділу газової хроматографії Козаченко В.В. під час перевірки методик випробовувань технічним вимогам стандарту.

 

Протягом аудиту було ретельно розглянута відповідність всієї системи управління вимогам положень стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005). Експертами НААУ був озвучений ряд зауважень, які співробітникі Лабораторії усунули протягом трьох тижнів, що дало змогу отримати підтвердження компетентності лабораторії.  


На фото: Головний фахівець НААУ Гогоман І.С., начальник відділу управління якістю Сенчихіна О.В. та головний фахівець відділу управління якістю к.х.н. Іщенко М.В. обговорюють  аспекти проведення внутришніх аудитів.